Ouderparticipatie

DaVinci hecht veel waarde aan de participatie van ouders. 

Ouderraad

Een van de vormen van participatie is de ouderraad (OR) en bestaat uit ouders uit alle klassen die zich willen inzetten voor de activiteiten van de OR. De OR denkt mee met de school en organiseert feestelijke en sportieve activiteiten die buiten het reguliere onderwijs vallen. Denk hierbij aan het Sinterklaas en Kerstfeest,  een meester- en juffendag en het zomerfeest. Binnen deze groep zijn een voorzitter en penningmeester aangewezen voor specifieke taken. 

Aanmelden of meer informatie
Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer info? Mail dan naar or.davinci@meerkring.nl. Vele handen maken licht werk, dus we horen graag van u! 
 

Vrijwillige bijdrage

De activiteiten die de OR organiseert vallen buiten het reguliere schoolbudget. Daarom vraagt de OR hiervoor jaarlijks een vrijwillige bijdrage van €30,- per kind. Deze bijdrage is niet verplicht. De OR heeft deze bijdrage nodig om alle activiteiten te organiseren. Het niet betalen van deze bijdrage kan niet leiden tot uitsluiten van onderwijsactiviteiten.

Naast de bijdrage voor de activiteiten van de OR, int de OR voor school ook de bijdrage voor de schoolreis of het schoolverlaterskamp. 

Bij stichting leergeld, van Amersfoort, kunnen ouders onder voorwaarden de ouderbijdrage vergoed krijgen. De stichting betaalt de bijdrage dan aan school.

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder