Ouderparticipatie

DaVinci hecht veel waarde aan de participatie van ouders. Vul verder in.

Ouderraad

Een van de vormen van participatie is de ouderraad (OR) en bestaat uit ouders uit alle klassen die zich willen inzetten voor de activiteiten van de OR. De OR denkt mee met de school en organiseert feestelijke en sportieve activiteiten die buiten het reguliere onderwijs vallen. Denk hierbij aan het Sinterklaas en Kerstfeest,  een meester- en juffendag, het zomerfeest, schoolschaken en de avondvierdaagse. Binnen deze groep zijn een voorzitter en penningmeester aangewezen voor specifieke taken. 

Aanmelden of meer informatie
Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer info? Mail dan naar or.davinci@meerkring.nl. Vele handen maken licht werk, dus we horen graag van u! 

Vrijwillige bijdrage

De activiteiten die de OR organiseert vallen buiten het reguliere schoolbudget. Daarom vraagt de OR hiervoor jaarlijks een vrijwillige bijdrage van €25 per kind. Deze bijdrage mag niet verplicht gesteld worden. De OR heeft deze bijdrage voor elk kind nodig om alle activiteiten te organiseren. In het eerste schooljaar van de OR (2016-2017) is 100% van de bijdrage betaald. De kosten voor de Avondvierdaagse vallen niet binnen de ouderbijdrage. 

Naast de bijdrage voor de activiteiten van de OR, int de OR voor school ook de bijdrage voor de schoolreis of het schoolverlaterskamp. Als school zijn wij van mening dat voor elk deelnemend kind aan schoolreis of –kamp een bijdrage verplicht is. Tenzij er financiële overwegingen zijn. Dan gaat de OR graag met u in gesprek voor een oplossing. 

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder