OR

De Ouderraad organiseert feestelijke en sportieve activiteiten. Het gaat om activiteiten die buiten het reguliere onderwijs vallen. Feestelijke activiteiten zijn naast Sinterklaas en Kerst ook een meester- en juffendag en het zomerfeest. Sportieve activiteiten zijn bijvoorbeeld het schoolschaken en de avondvierdaagse. Daarnaast denkt de OR mee met de school bij de organisatie van het schoolreisje. 
 
De activiteiten die de OR organiseert vallen buiten het reguliere schoolbudget. Daarom vraagt de OR hiervoor jaarlijks een vrijwillige bijdrage van €25 per kind. Deze bijdrage mag niet verplicht gesteld worden. De OR heeft deze bijdrage voor elk kind nodig om alle activiteiten te organiseren. In het eerste schooljaar van de OR (2016-2017) is 100% van de bijdrage betaald. De kosten voor de Avondvierdaagse vallen niet binnen de ouderbijdrage. 
 
Naast de bijdrage voor de activiteiten van de OR, int de OR voor school ook de bijdrage voor de schoolreis of het schoolverlaterskamp. Als school zijn wij van mening dat voor elk deelnemend kind aan schoolreis of –kamp een bijdrage verplicht is. Tenzij er financiële overwegingen zijn. Dan gaat de OR graag met u in gesprek voor een oplossing. 
 
De Ouderraad bestaat uit ouders uit alle klassen die zich willen inzetten voor de activiteiten van de OR. Binnen deze groep zijn een voorzitter en penningmeester aangewezen voor specifieke taken. Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer info? Stuur dan een bericht naar or.davinci@meerkring.nl. Schroom niet om u te melden om bij te dragen. Vele handen maken licht werk! 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl