Introductie 

Iedere leerling kan een plek vinden in het reguliere onderwijs. Deze inclusieve gedachte kan een uitdaging zijn, niet alleen voor kinderen die cognitief een uitdaging hebben met het niveau van onderwijs maar ook voor kinderen die bovengemiddeld intelligent zijn.
Waar het ene intelligente kind zonder enig bezwaar de basisschool doorloopt, zijn er ook intelligente kinderen die om wat voor reden dan ook niet tot leren komen.

 

Hoogbegaafde kinderen zijn niet alleen bovengemiddeld intelligent, maar hebben ook eigenschappen die het volgen van onderwijs tot een uitdaging kunnen maken. Bij deze leerlingen is er sprake van een potentiële intelligentie, die onder de juiste omstandigheden tot bloei kan komen.

 

De juiste omstandigheden gaan zowel over het onderwijs als over de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Wij kunnen u handvatten bieden om ook deze leerlingen een volwaardige plek te bieden in uw school.

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder