Informatie voor ouders

Wij hopen met verschillende vormen van informatie-uitwisseling te bereiken dat de ouders zich zoveel mogelijk betrokken voelen bij wat er op de school gebeurt. 

Groepsinformatieavond

In het begin van het schooljaar wordt een avond gehouden waarop u kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind. U kunt dan ook informatie krijgen over de leerstof voor het komend jaar en over diverse zaken die te maken hebben met de groep van uw kind en de school in het algemeen.

Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van de gang van zaken op school. Ouders dragen hun kind(eren) een groot deel van de dag aan school over en wij willen hen zo volledig mogelijk informeren over wat wij doen. Ook willen wij graag tijdig geïnformeerd worden door de ouders. Het is goed om zoveel mogelijk op één lijn te zitten wat betreft de begeleiding van het kind. Uiteraard kunt u altijd naar school komen om iets over uw kind en/of de school te bespreken. Doet u dit echter het liefst na schooltijd en niet voor of tijdens de lesuren, zodat de leerkracht al zijn/haar aandacht aan de leerlingen kan geven.
 

Informatieochtend

Als u onze school nog niet kent, nodigen wij u uit om onze informatieochtenden te bezoeken. Hier wordt het aannamebeleid verduidelijkt en kunt u zich een beeld vormen van het onderwijs op onze school. 

Momenteel kunnen wij geen nieuwe leerlingen plaatsen voor het schooljaar 2023-2024 en 2024-2025. Wij hebben daarom geen informatieochtenden meer gepland voor de komende tijd.
 

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder