Talentenbouwers

De leerkrachten binnen de Davinci Eemland zijn opgeleid tot talentenbouwer, wat inhoudt dat zij talentgedreven onderwijs integreren binnen onze school. 

Talentenbouwers geven binnen onze school ondersteuning door onder andere: 
- Versterkende talentgesprekken te voeren met iedere leerling uit de klas. 
- Het onderwijs in te richten op basis van de talenten. 
- Bij kinderen op zoek te gaan naar de talenten achter het gedrag. 
- Het gedachtegoed van talentgedreven werken binnen de school te vertalen naar pedagogisch handelen. 
DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder