Steq Talentontwikkeling

Binnen onze school werken wij samen met de organisatie Steq Talentontwikkeling. Steq is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen die vastlopen in de persoonlijke ontwikkeling en moeilijk een plek weten te vinden binnen het reguliere onderwijs. 
Ze bieden een speciale tussenvoorziening aan voor thuiszitters (kinderen die niet meer naar school kunnen en/of willen), welke gevestigd is binnen onze school. 
Daarnaast vindt er een intensieve samenwerking plaats tussen de professionals van Steq en DaVinci in de vorm van kennisoverdracht en ondersteunen de pedagogisch medewerkers van Steq in klassen op de DaVinci. 
Tevens worden kinderen vanuit de DaVinci bij Steq aangemeld voor sociaal-emotionele ondersteuning in de vorm van haptotherapie of kindercoaching. 

Centrum voor ontwikkeling (Expertisecentrum)

Het Centrum voor Ontwikkeling (CvO) is het expertisecentrum van Meerkring. Het CvO houdt zich bezig met leerling- en kwaliteitszorg binnen en buiten de school. Wij geloven sterk in optimalisatie van diverse systemen binnen een school en in de begeleiding en scholing van de professionals rondom het kind. Het CvO bestaat uit de Gedragstolk en de Meerkring Academie KlasMastr.

De begeleiders van de Gedragstolk bieden ondersteuning bij vragen over leerlingen die een extra stimulans nodig hebben om zich cognitief, sociaal-emotioneel of gedragsmatig verder te ontwikkelen. Het doel is altijd: passend gedrag versterken. Daarnaast is er expertise afstemming met onze  Meerkring GO-scholen, SchoolVaktherapie en logopediepraktijk Amersfoort. Bezoek de website voor meer informatie>

Samenwerkingsverband De Eem

SWV de Eem is een vereniging van 24 samenwerkende schoolbesturen van ruim 125 scholen. Het is een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen samenwerken.
Bezoek de website voor meer informatie>

SLO Talentstimuleren

De missie van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) is om de potentie van (zeer) getalenteerde leerlingen in het basis, voortgezet en hoger onderwijs optimaal tot recht te laten komen. Het verzamelen, ontwikkelen verspreiden en vergroten van kennis en ervaring bij de diverse betrokkenen voert SLO uit in interactie en samenwerking met vele relevante partijen in het veld. Een grondige kennisbasis over onderwijs en talentontwikkeling is hierbij van groot belang. Bezoek de website voor meer informatie>
DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder