DaVinci Eemland werkt nauw samen met partners in de regio, waaronder:

Expertisecentrum CVO Meerkring - Centrum voor ontwikkeling
Het Centrum voor Ontwikkeling (CvO) is het expertisecentrum van Meerkring. Het CvO houdt zich bezig met leerling- en kwaliteitszorg binnen en buiten de school. Wij geloven sterk in optimalisatie van diverse systemen binnen een school en in de begeleiding en scholing van de professionals rondom het kind. Het CvO bestaat uit de Gedragstolk en de Meerkring Academie. 

De begeleiders van de Gedragstolk bieden ondersteuning bij vragen over leerlingen die een extra stimulans nodig hebben om zich cognitief, sociaal-emotioneel of gedragsmatig verder te ontwikkelen. Het doel is altijd: passend gedrag versterken. Daarnaast is er expertise afstemming met onze  Meerkring GO-scholen, SchoolVaktherapie en logopediepraktijk Amersfoort. 

Samenwerkingsverband De Eem
SWV de Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen van ruim 130 scholen. Wij zijn een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen samenwerken.

SLO Talentstimuleren
De missie van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) is om de potentie van (zeer) getalenteerde leerlingen in het basis, voortgezet en hoger onderwijs optimaal tot recht te laten komen. Het verzamelen, ontwikkelen verspreiden en vergroten van kennis en ervaring bij de diverse betrokkenen voert SLO uit in interactie en samenwerking met vele relevante partijen in het veld. Een grondige kennisbasis over onderwijs en talentontwikkeling is hierbij van groot belang.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl