DaVinci Eemland werkt nauw samen met partners in de regio, waaronder:

Expertisecentrum CVO Meerkring - Centrum voor ontwikkeling
Het Centrum voor Ontwikkeling (CvO) is het expertisecentrum van Meerkring. Het CvO houdt zich bezig met leerling- en kwaliteitszorg binnen en buiten de school. Wij geloven sterk in optimalisatie van diverse systemen binnen een school en in de begeleiding en scholing van de professionals rondom het kind. Het CvO bestaat uit de Gedragstolk en de Meerkring Academie. 

De begeleiders van de Gedragstolk bieden ondersteuning bij vragen over leerlingen die een extra stimulans nodig hebben om zich cognitief, sociaal-emotioneel of gedragsmatig verder te ontwikkelen. Het doel is altijd: passend gedrag versterken.
Daarnaast is er expertise afstemming met onze  Meerkring GO-scholen, SchoolVaktherapie en logopediepraktijk Amersfoort. 

Samenwerkingsverband De Eem

SLO Talentstimulerendeze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl