Werken bij DaVinci Eemland

DaVinci Eemland is een Meerkring Go!-school en expertisecentrum voor hoogbegaafde leerlingen. DaVinci Eemland biedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 8 met een IQ van 130 of hoger, die intensieve zorg en begeleiding bij het leren nodig hebben.
We zijn een kindertalentenfluisteraarsschool met extra aandacht voor welbevinden, betrokkenheid, gedragsregulering en talentontwikkeling. We geven zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs, waarbij we groepsdoorbrekend, talentontwikkeling en het leerproces van leerlingen het uitgangspunt zijn. Alle leerlingen hebben een OPP.

Naast het reguliere lesprogramma krijgen de leerlingen DaVinci-tijd en komen er vakdocenten om extra lessen te verzorgen zoals schaken, creatieve vorming, wereldreligies etc. Wij werken steeds meer in een digitale leeromgeving.

Onze missie is: Dat leerlingen weten wat ze moeten doen, als ze niet weten wat ze moeten doen, omdat ieder kind recht heeft op onderwijs dat bij hem/haar past.
Onze visie is: Gepersonaliseerd onderwijs geven dat past bij de leerbehoeften van HB-leerlingen, ook met speciale onderwijsbehoeften. Waar je jezelf kunt zijn, je talenten kunt ontwikkelen, zowel cognitief, als sociaal emotioneel (leren leren, leren leven, leren denken).

 

Vacatures

Lijkt het je leuk om onderdeel te worden van ons team? Houd de vacaturepagina van Meerkring in de gaten op www.meerkring.nl/Werken-bij/Vacatures

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder