Werken bij DaVinci Eemland

DaVinci Eemland is een Meerkring Go!-school en expertisecentrum voor hoogbegaafde leerlingen. DaVinci Eemland biedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 8 met een IQ van 130 of hoger. Wij maken onderscheid tussen enkelvoudige HB en dubbelvoudige HB-leerlingen (HB+). De enkelvoudige HB- leerling heeft uitsluitend een IQ van 130 of hoger. Deze leerling is welkom in een van de HB-groepen op DaVinci indien deze dreigt vast te lopen in het regulier onderwijs. De dubbel bijzondere HB-leerling heeft een IQ van 130 of hoger en een intensieve zorg en begeleiding bij het leren. Deze leerling is welkom in een van de HB+ groepen. We zijn een kindertalentenfluisteraarsschool met extra aandacht voor welbevinden, betrokkenheid, gedragsregulering en talentontwikkeling. We geven zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs, waarbij we groepsdoorbrekend, talentontwikkeling en het leerproces van leerlingen het uitgangspunt zijn. Alle leerlingen hebben een OPP.

In de HB-groepen zitten maximaal 20 leerlingen, in de HB+ groepen maximaal 10 leerlingen. Naast het reguliere lesprogramma krijgen de leerlingen ook DaVinci-tijd en komen er vakdocenten om extra lessen te verzorgen zoals schaken, creatieve vorming, wereldreligies etc. Wij werken steeds meer in een digitale leeromgeving.

Onze missie is: Dat leerlingen weten wat ze moeten doen, als ze niet weten wat ze moeten doen, omdat ieder kind recht heeft op onderwijs dat bij hem/haar past.
Onze visie is: Gepersonaliseerd onderwijs geven dat past bij de leerbehoeften van HB-leerlingen, ook met speciale onderwijsbehoeften. Waar je jezelf kunt zijn, je talenten kunt ontwikkelen, zowel cognitief, als sociaal emotioneel (leren leren, leren leven, leren denken).

Wie we zoeken
• Een teamplayer met passie voor hoogbegaafde kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. • Jij wilt mee ontwikkelen aan het gepersonaliseerd leren in de school.
• Je begrijpt dat deze kinderen een andere onderwijsbehoefte hebben en de leerkracht niet alleen de kennisoverdrager is, maar meer de coach en begeleider.
• Je wilt je bekwamen in het geven van DaVinci-lessen (projectonderwijs).
• Je bent nieuwsgierig naar wat hoogbegaafde leerlingen bezighoudt en geeft hiervoor ruimte. • Daarnaast geef jij sturing en leiding in hetgeen hoogbegaafde leerlingen niet willen en toch moeten leren.
• Je staat open voor ondersteuning van onze samenwerkingspartner STEQ

Vacatures

Op dit moment hebben we een vacature openstaan.
We zijn geïnteresseerd in vakkundige onderwijsprofessionals. Mocht je interesse hebben in een baan bij DaVinci, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via directie.davinci@meerkring.nl

Stagiaires

Bij DaVinci werken we regelmatig met stagiaires. Helaas is het door de huidige maatregelen betreffende Covid 19 niet mogelijk om stage bij ons te lopen. We hopen dat dat in de toekomst wel weer mogelijk is.

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl