Onderwijs en zorg op school 

Hoogbegaafde kinderen hebben een gedifferentieerde aanpak nodig. Deze aanpak gaat verder dan een normaal schoolprogramma. De gedifferentieerde aanpak is nodig om hen in staat te stellen zichzelf te ontplooien en daarmee uiteindelijk een succesvolle schoolcarrière te hebben. 

De ondersteuningsvraag 

Ook kinderen die bovengemiddeld intelligent zijn kunnen stranden in het reguliere onderwijs. Hoogbegaafde kinderen kunnen kwetsbaar zijn, als gevolg van de combinatie van hun intellectueel vermogen en zijnskwaliteiten, die maken dat hun omgeving hen niet voldoende ziet en begrijpt. Om te voorkomen dat zij vastlopen en uitvallen is het belangrijk hen al vroegtijdig te herkennen. Wij bieden een methode om het hoogbegaafde kind te herkennen en verder te helpen. De methode gaat over: 

  • Hoe het hoogbegaafde kind met een ondersteuningsvraag herkend kan worden. 

  • Het vaststellen van een leer- of ontwikkelvoorsprong en inventariseren van de behoefte naar zinvolle uitdaging en verdieping. 

  • Het herkennen van onderpresteren 

  • Het herkennen van de behoefte aan ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

     

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder