Informatiebijeenkomsten

Voor de belangstellenden voor ons onderwijs, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Afhankelijk van de Coronamaatregelen zullen deze fysiek of digitaal georganiseerd worden. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij over ons onderwijs, de aanmeld- en intakeprocedure en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Informatiebijeenkomsten:

  • vrijdag 29 oktober (9:00-11:00): informatieochtend nieuwe ouders 
  • maandag 24 januari (9:00-11:00): informatieochtend nieuwe ouders 
  • maandag 14 maart (9:00-11:00): informatieochtend nieuwe ouders 
  • vrijdag 3 juni (9:00-11:00): informatieochtend nieuwe ouders 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst doet u door te mailen naar cora.delizer@meerkring.nl. Vermeld daarbij het aantal personen die meekomen.

Groepsinformatieavond

In het begin van het jaar wordt een avond gehouden waarop u kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind. U kunt dan ook informatie krijgen over de leerstof voor het komend jaar en over diverse zaken die te maken hebben met de groep van uw kind en de school in het algemeen. Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van de gang van zaken op school. Ouders dragen hun kind(eren) een groot deel van de dag aan school over en wij willen hen zo volledig mogelijk informeren over wat wij doen. Ook willen wij graag tijdig geïnformeerd worden door de ouders. Het is goed om zoveel mogelijk op één lijn te zitten wat betreft de begeleiding van het kind. Uiteraard kunt u altijd naar school komen om iets over uw kind en/of de school te bespreken. Doet u dit echter het liefst na schooltijd en niet voor of tijdens de lesuren, zodat de leerkracht al zijn/haar aandacht aan de leerlingen kan geven. Een keer per schooljaar houden alle openbare basisscholen in Amersfoort een open ochtend, waarop iedere belangstellende (ook de ouders van leerlingen die al op school zitten) in de klassen kunnen komen kijken. Wij hopen met deze verschillende vormen van informatie-uitwisseling te bereiken, dat de ouders zich zoveel mogelijk betrokken voelen bij wat er op de school gebeurt.

Groepsinformatieavonden: 

  • dinsdag 7 september (19:00-21:00): algemene informatieavond groep Oehoe, Kuifuil & Velduil
  • donderdag 9 september (19:00-21:00): algemene informatieavond groep Sneeuwuil, Steenuil & Bosuil

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder