DaVinci tijd

(*Alle DaVinci-projecten (DaVinci tijd) zijn voor Parttime en Fulltime hetzelfde)

Gedurende het schooljaar werken de kinderen aan 4 verschillende projecten. De projecten duren ongeveer 8 weken. Voorbeelden van projecten zijn Talent, Microkrediet, een machientje van niks, Recycling en Moleculair koken. Jaarlijks wordt één keer het thema ‘Kids Choice’ ingepland. Dan mogen de kinderen zelf een onderwerp kiezen. Als het thema zich ervoor leent, gaat de Parttime DaVinci Eemland klas op excursie. Zo zijn wij bij het Algenpark van de Universiteit Wageningen op bezoek geweest en hebben een kunsttentoonstelling bezocht.

Proces en reflectie

Binnen een project onderzoeken de kinderen hun eigen leervragen. Het gaat binnen een project niet om de eindresultaten maar om het proces van het hele project. Reflectie op het proces is daarbij een vast onderdeel.

Leervragen leren onderzoeken

In de Parttime DaVinci Eemland klas leren zij om hun leervragen te onderzoeken volgens een vaste opbouw:
* Oriëntatie op een onderwerp door middel van een associatiecirkel en een mind map;
* Leervragen opstellen (op hogere denkniveaus);
* Hypothese formuleren;
* Stappenplan maken (TO DO-lijst) en dit in een tijdpad plaatsen
* Stappen uitvoeren;
* Het onderwerp presenteren aan de groep en de ouders; 
* Reflectie op het proces.

Zelfstandig leren werken en verantwoordelijkheid nemen

Iedereen werkt aan de hand van zijn eigen tijdpad. De kinderen maken hun eigen eindpresentatie. Soms mogen zij de presentatievorm zelf bepalen, soms is deze voorgeschreven.

Leren samenwerken

Omdat de kinderen in hun eigen klas vaak voorlopen op klasgenoten is het daar moeilijk om op gelijkwaardig niveau samen te werken. In de Parttime DaVinci Eemland klas wordt hier veel aandacht aan besteed. We werken aan samenwerkingsopdrachten, creatieve opdrachten en 'outside the box' opdrachten. Soms voeren kinderen een project samen met een klasgenoot uit. Dit is niet verplicht maar wordt door de leerkrachten wel gestimuleerd. Een voorbeeld van een project dat de hele klas samen heeft uitgevoerd is het microkrediet project. De klas kreeg aan het begin een microkrediet van 20 Euro. De opdracht was om dit te vermeerderen. De klas heeft gezamenlijk een ondernemingsplan gemaakt en uitgevoerd en daarmee veel geld opgehaald voor het goede doel.

Leren om jezelf te mogen zijn

De kinderen herkennen veel in elkaar en mogen hun eigen mening hebben. Er wordt gefilosofeerd en gedebatteerd.

Leren om uitdaging aan te gaan

Kinderen die gewend zijn om goed te presteren vinden het doorgaans ook belangrijk om goede prestaties te leveren. Zij kiezen daarom graag een veilige weg.

In de Parttime DaVinci Eemland klas stimuleren we de kinderen om nieuwe dingen uit te proberen. Zij ervaren zo dat je soms buiten je comfort zone moet treden en hoe het voelt als het niet ‘in eens’ lukt. Dit zijn belangrijke vaardigheden, zeker met het oog op de verdere schoolcarrière van kinderen. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl