Aanmelden

Mocht u kind in aanmerking komen voor DaVinci PT onderwijs, dan wordt dit via de IBer van de Meerkringschool waar u kind onderwijs volgt geregeld. De IBer is verantwoordelijk voor de intakeprocedure. Kinderen kunnen uitsluitend via de IBer worden aangemeld. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl