Meerkring Vakantierooster 2023/2024

Jaarlijks stelt de overheid de vakantieroosters voor het primair en voorgezet onderwijs vast. Dit vakantierooster wordt gecombineerd met de wettelijk verplichte aantal lesuren voor het primair onderwijs. Hieruit ontstaan een aantal mogelijke scenario’s in keuzedagen welke besproken en vastgesteld worden in het Inter Bestuurlijk Overleg (IBO). Hiermee wordt een vakantierooster vastgesteld voor alle Amersfoortse schoolbesturen met een aantal keuzedagen voor de scholen.
DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder