DaVinci Eemland is onderdeel van de Stichting Meerkring.

Meerkring stimuleert:

Eigen-wijsheid
Leerlingen die zichzelf leren kennen, hun talenten ontdekken en hun persoonlijkheid vorm geven.

Wereldwijsheid
Leerlingen die leren deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving, met respect voor anderen.

Bevlogenheid
Betrokken medewerkers, die leerlingen stimuleren zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien.  

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl