Verlof of schoolverzuim


Extra vakantieverlof is slechts mogelijk, indien de specifieke aard van het beroep van een der ouders daartoe aanleiding geeft. Ouders zullen dit moeten aantonen met behulp van een werkgeversverklaring. Afspraken met collegae, vakantieroosters door werkgevers vastgesteld of andere werkorganisatorische redenen om vakantie buiten de schoolvakanties te plannen, zijn dus geen redenen om vrijstelling wegens vakantie te verlenen. Ook andere vormen van schoolverzuim zijn gebonden aan de leerplichtwet. De school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim direct te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Amersfoort. De leerplichtwet ligt op school ter inzage. Hoewel het niet altijd mogelijk is, verzoeken we u om afspraken met doktoren, tandartsen, orthodontisten enz., zoveel mogelijk buiten de schooluren te laten plaatsvinden.  

Verlofaanvraagformulier
 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl