Bent u niet tevreden over de gang van zaken op de school van uw kind? Meerkring hanteert een klachtenregeling om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. In eerste instantie proberen we problemen altijd binnen de school op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kan Meerkring een vertrouwenspersoon inzetten om tot een oplossing te komen.

Als dingen op school niet lopen zoals u verwacht, neem dan snel contact op met de groepsleerkracht van uw kind. Bespreek uw vraag of klacht in alle openheid en vraag een reactie van de leerkracht. En maak afspraken. Mocht u er met de leerkracht niet uit komen dan kunt u overleggen met de contact/vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling op de school. Natuurlijk is er ook de directeur om de beantwoording van uw vraag of oplossing van uw klacht ter hand te nemen. In de meeste gevallen worden vragen en klachten op de school zelf opgelost. 

Helaas lukt het niet altijd om op school tot overeenstemming te komen. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur, dat in veel gevallen de vertrouwenspersoon voor de klachtenregeling zal inzetten om uw klacht te onderzoeken. Indien mogelijk lost de vertrouwenspersoon de klacht met u en de school op. Is dit niet mogelijk dan zal het bestuur (na nader onderzoek) een besluit nemen over uw klacht. Meerkring is daarvoor aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen

Bekijk de klachtenregeling voor alle openbare basisscholen in Amersfoort. Deze kunt u ook opvragen op uw school. 
Wilt u een vertrouwenspersoon spreken? Hier leest u er meer over.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl