Groepsinformatieavond

In het begin van het jaar wordt een avond gehouden waarop u kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind. U kunt dan ook informatie krijgen over de leerstof voor het komend jaar en over diverse zaken die te maken hebben met de groep van uw kind en de school in het algemeen. Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van de gang van zaken op school. Ouders dragen hun kind(eren) een groot deel van de dag aan school over en wij willen hen zo volledig mogelijk informeren over wat wij doen. Ook willen wij graag tijdig geïnformeerd worden door de ouders. Het is goed om zoveel mogelijk op één lijn te zitten wat betreft de begeleiding van het kind. Uiteraard kunt u altijd naar school komen om iets over uw kind en/of de school te bespreken. Doet u dit echter het liefst na schooltijd en niet voor of tijdens de lesuren, zodat de leerkracht al zijn/haar aandacht aan de leerlingen kan geven.Een keer per schooljaar houden alle openbare basisscholen in Amersfoort een open ochtend, waarop iedere belangstellende (ook de ouders van leerlingen die al op school zitten) in de klassen kunnen komen kijken. Wij hopen met deze verschillende vormen van informatie-uitwisseling te bereiken, dat de ouders zich zoveel mogelijk betrokken voelen bij wat er op de school gebeurt.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl