Einddoelen

Wij stellen ons ambitieuze doelen om onze leerlingpopulatie te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Hiervoor richten wij ons op de talentontwikkeling van leerlingen (persoonlijk domein) en gebruiken wij de richtlijnen die algemeen geldend zijn in het voortgezet onderwijs (schooldomein). Tot slot hanteren wij ook een streven dat gekoppeld is aan de landelijke CITO-norm. Gedurende de schoolloopbaan van onze leerlingen vormen deze de einddoelen waaraan wij werken.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl