DaVinci curriculum

DaVinci Eemland legt de nadruk op de volgende ontwikkelgebieden:

Compacten

We hebben bewust gekozen de leerstof niet versnelt aan te bieden, zodat de leerlingen net als hun leeftijdgenoten, tot hun twaalfde in het basisonderwijs kunnen blijven. Het reguliere onderwijsaanbod wordt echter wel ingedikt (compacten), zodat er tijd vrij komt voor het aanbieden van verrijkingsactiviteiten. Compacten doen we door het inzetten van routeboekjes.

Verrijken

We verrijken de leerstof die aangeboden wordt met o.a. Somplex en Somplextra. Materiaal dat goed aansluit bij het Hogere Orde denken. Analyseren, evalueren en Creeëren staat daarbij centraal. 

DaVincitijd

Het hogere orde denken wordt ook gestimuleerd gedurende de Projecten dan DaVincitijd. Per jaar komen 4 projecten aanbod. De thema’s zijn zeer gevarieerd. Aan de basis van de opbouw van de projecten staat het TASC-model. Dit is het model van ontwerpend en onderzoekend leren. De kinderen worden uitgedaagd om hun eigen onderzoeksvragen op te stellen. Het doel van de projecten is dat de kinderen 21e eeuws vaardigheden ontwikkelen. Daarom stellen we samen met de leerling doelen op waaraan de kinderen willen werken. We leren de kinderen o.a. zelf te plannen en sluiten af met een presentatie, waarbij de ouders mogen komen kijken. De presentaties gebeuren steeds weer op een andere manier; van kijkdoos, tot stopmotion filmpje, van prezi tot bordspel, zodat ook hierbij steeds weer nieuwe vaardigheden ontwikkeld worden

21e eeuws vaardigheden

De 21e eeuws vaardigheden worden door het gehele curriculum aangeboden. Zij zitten verweven in diverse vakken en opdrachten.

Gepersonaliseerd werken

Wij stemmen het aanbod zo veel als mogelijk af op de kinderen. Aan het begin van het schooljaar bepalen wij dat in samenwerking met het kind en de ouders. Dat doen wij onder andere met het startgesprek. Op deze wij starten wij met het gepersonaliseerd werken inhoud te geven. Het digitaliseren van onze leermiddelen zien wij als een belangrijke voorwaarde om het gepersonaliseerd leren verder vorm te geven. HB leerlingen hebben een hoge handelingssnelheid met ‘het gewone kopieerwerk’ houden wij dit onvoldoende bij. Ook andere vakken en leermiddelen willen wij in een digitale leeromgeving aanbieden. 

Rekenen en taal

Er wordt een doorlopende leerlijn voor verrijking van rekenen en taal opgesteld en ingezet, hiervoor worden ook instructie- en feedbackmomenten ingepland. Het reken- en taalaanbod wordt met SNAPPET aangeboden. Daarnaast wordt Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen 
 structureel ingezet en komt in de weektaak. Voor leesplezier is er sinds dit schooljaar een bibliotheek op school gekomen. Elke week kunnen  de leerlingen een nieuw boek lenen.

Talentenbouwers

Bezig zijn met talenten geeft een goed gevoel en dat heeft grote gevolgen. Aan het begin van het schooljaar worden de talenten van de kinderen besproken in het talentgesprek. Met deze informatie gaan wij samen met de kinderen op zoek naar hun talenten en hoe wij deze kunnen inzetten of versterken. We weten allemaal hoe fijn het is om dingen te doen waar wij goed in zijn. Het maakt ons gelukkig. Deze positieve gevoelens zijn natuurlijk plezier, maar hebben ook hele belangrijke gevolgen voor de toekomst van de kinderen.

Zaakvakken

Voor de zaakvakken gebruiken we de methode Topondernemers. Topondernemers leert leerlingen via thematisch onderwijs kennismaken met geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Topondernemers vraagt van de leerlingen een actieve, nieuwsgierige en ondernemende houding. Het vraagt ook een zelfstandige werkhouding waarbij de leerlingen goed een eigen planning moeten kunnen maken. 

Overig vakken

Er zijn vakdocenten voor ICT, schaken, muziek, kunstzinnige vorming, theater, CNME, wereldreligies, vreemde taal. Het aanbod wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie komt er mogelijk een aanvulling op het curriculum.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl