Brandbrief aan het ministerie

Vorige week vrijdag is de brandbrief van de voltijd HB scholen naar de beide ministers, Robbert Dijkgraaf (onderwijs, cultuur en wetenschap), Dennis Wiersma (PO en VO) en naar de leden van de commissie onderwijs van de tweede kamer gestuurd (deze kunt u hier lezen). In de brief wordt verwezen naar de situatieanalyse van het voltijd primair (PO) onderwijs voor hoogbegaafden (HB) in Nederland, van Loek Zonnenberg (deze kunt u hier bekijken). Onze school heeft aan deze situatie-analyse meegewerkt door mee te doen aan de vragenlijst. Het is echt geweldig dat jullie met zovelen de vragenlijst hebben ingevuld. Van 78% van de leerlingen hebben de ouders meegedaan! Daar zijn we heel blij mee. Het heeft waardevolle informatie opgeleverd, die er echt toe doet.

DaVinci Eemland
stimuleert de talenten
van hoogbegaafde kinderen tot excelleren!
Leren leren
Leren leven
Leren denken

Contact

DaVinci Eemland
Dollardstraat 141
3812 EV Amersfoort

Tel: 033-7370645
E-mail: directie.davinci@meerkring.nl

Plan route

Stichting

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school. 

Lees verder