Aanmelden

1.    Momenteel is er geen plaats in de groepen 4 t/m 8 in schooljaar 2019- 2020. Voor plaatsing in deze groepen hanteren wij een wachtlijst. Indien u uw kind wenst te plaatsen in één van de groepen van DaVinci Eemland fulltime onderwijs, dan kunt u dit kenbaar maken via cora.delizer@meerkring.nl. U stuurt een email met daarin het verzoek om een voorlopig aanmeldingsformulier te ontvangen voor het fulltime onderwijs. 

2.    Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en geretourneerd, komt uw kind op de 
       wachtlijst voor een mogelijke plaatsing in een DaVinci Eemland groep. 
       Een voorlopige aanmelding wordt op volgorde van ontvangst behandeld, maar is nog geen
       definitieve inschrijving.

3.    Na ontvangst van het voorlopig aanmeldingsformulier krijgt u van ons een brief en 
       formulieren toegestuurd met het verzoek om verdere informatie. 
       Dit bestaat uit een kopie van het volledige verslag van het psychologisch onderzoek. 
       Het onderzoeksrapport mag niet ouder zijn dan twee jaar.

4.    Na ontvangst hiervan volgt een uitnodiging voor een intakegesprek met de intern begeleider
       en of coördinator. Nieuwe intakes vinden pas plaats indien er duidelijkheid is 
       overbeschikbare lesplekken. Voor het intakegesprek vraagt u aan de huidige school een 
       ingevuld OKR, deze krijgt u van de DaVinci Eemland toegestuurd.

5.    Aan het eind van de procedure ontvangt u van ons schriftelijk bericht of uw zoon/dochter is
       aangenomen.

Overige vragen kunt u stellen via het emailadres
ilja.bakker@meerkring.nl (voor het fulltime hoogbegaafden onderwijs)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl